Ανάπτυξη

Η παγκόσμια ομοσπονδία ιστιοπλοΐας έχει  δημιουργήσει ένα γενικό πλαίσιο ιστιοπλοϊκής εκπαίδευσης και έχει θέση στη διάθεση των εθνικών ομοσπονδιών, εργαλεία για την ανάπτυξη του αθλήματος σε επίπεδο ομίλων.

Ο “Φρέσκος Άνεμος” θα φροντίσει για την προσαρμογή του πλαισίου στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας και τη συμμόρφωση της λειτουργίας με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, ώστε να εξασφαλιστεί η πιστοποίησή μας από τη παγκόσμια ομοσπονδία.

Θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας των σχολών ιστιοπλοΐας όλων των επιπέδων, είτε στα πλαίσια των ομίλων είτε ιδιωτικά και θα παράσχει στους ομίλους που το χρειάζονται τα εργαλεία ώστε να λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο.

Θα πιστοποιεί τις σχολές ιστιοπλοΐας που εκπληρώνουν τα κριτήρια τα οποία θα έχει θέσει και με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζει όχι μόνο το επίπεδο της εκμάθησης του αθλήματος αλλά και κάποιας μορφής έσοδα, καθώς η αναγνωρισμένη από την παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος πιστοποίηση θα φέρει πρόσθετη αξία η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί με διάφορους τρόπους.