Εθνική Ομάδα

Έχει προβλεφθεί μια κλιμακωτή ανέλιξη των αθλητών και αθλητριών όπου σε κάθε στάδιο θα παρέχεται ένα συγκεκριμένο είδος εκπαίδευσης και υποστήριξης βασισμένο τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς επιδόσεις τους. Κάθε αθλητής και αθλήτρια, κάθε γονέας και σωματείο θα γνωρίζει εκ των προτέρων σε τι παροχή και υποστήριξη «μεταφράζεται» η κάθε επίδοση και ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο εξέλιξης.

Αναβάθμιση της έννοιας «Εθνική Ομάδα Ιστιοπλοΐας» με μία σειρά μόνιμων καθορισμένων κλιμακωτών παροχών και δράσεων για τους αθλητές και τα σωματεία τους (Ολυμπιακές, Αναπτυξιακές και ΑΜΕΑ κατηγορίες).

Συμμετοχή εθνικών ομάδων (Ολυμπιακές, αναπτυξιακές και ΑΜΕΑ κατηγορίες) σε καθορισμένους από τον Εθνικό προγραμματισμό διεθνείς αγώνες με έγκαιρη κάλυψη εξόδων αποφεύγοντας την οικονομική επιβάρυνση γονέων και σωματείων ιδίως στις κατηγορίες ανάπτυξης.

Εθνικό πρόγραμμα ανίχνευσης ταλέντων και βαθμιαία ανέλιξη και υποστήριξη των ιστιοπλόων από το “talent group” ως την Ολυμπιακή Ομάδα.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αθλητών Εθνικής ομάδας, Εθνικής ομάδας ΑΜΕΑ και μόνιμη ασφάλιση των αθλητών/τριών εθνικών ομάδων.

Εμπρόθεσμη καταβολή των προβλεπόμενων οδοιπορικών και πριμ διακρίσεων στους δικαιούχους αθλητές και αθλήτριες.

Πρόσληψη εθνικών προπονητών και εκπαιδευτών για την υποστήριξη Εθνικών ομάδων όλων των βαθμίδων (Ολυμπιακές, Αναπτυξιακές, ΑΜΕΑ) αλλά και για την εκλαΐκευση και διάδοση του αθλήματος στην περιφέρεια.

Δημιουργία επικουρικής ομάδας αποτελούμενη από φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγο, διατροφολόγο, εργοφυσιολόγο, ιατρό και γυμναστή για την αρτιότερη προστασία και προετοιμασία των αθλητών/τριών που περιλαμβάνονται στις παροχές Εθνικών Ομάδων.

Συνοδεία Εθνικών Ομάδων Optimist και ανήλικων αθλητών από προπονητή, προπονήτρια και αθλητικό παιδοψυχολόγο για την απόλυτη υποστήριξη, προστασία και ασφάλεια τους. Παροχές σε αγωνιστικό εξοπλισμό και ενδιαίτηση.

Καθορισμένη εκ των προτέρων διαδικασία πρόκρισης των αθλητών και αθλητριών για τους Ολυμπιακούς αγώνες μέσω ενός αδιάβλητου και αντικειμενικού συστήματος βαθμολογίας που θα ανακοινώνεται πολύ πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες (2-3 έτη).

Υποστήριξη ιδιαίτερα των Ολυμπιακών κλάσεων που προέρχονται από κατηγορίες βαθμιαίας ανάπτυξης και νεότητας με απώτερο στόχο τη συμμετοχή και διάκριση στους τρέχοντες και μελλοντικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται και οι Ολυμπιακές κατηγορίες που ανακοινώνονται από την WS και IOC για τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.

Συνεργασία με ξένες ομοσπονδίες σε επίπεδο εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων και προγραμμάτων προετοιμασίας βάση συγκεκριμένης στρατηγικής. Ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων αθλητικής συνεργασίας με όποια κράτη έχουμε ήδη διακρατικές συμφωνίες.

Σεμινάρια επιμόρφωσης σε καθορισμένα διαστήματα των αθλητών της εθνικής και προ-εθνικής ομάδας με όλες τις νέες τεχνολογικές και προπονητικές μεθόδους.

Διεξαγωγή κοινών προπονήσεων της Εθνικής ομάδας, των προ-εθνικών ομάδων αλλά και νεαρών αθλητών/τριών που ανιχνεύθηκαν ως ταλέντα με σκοπό την εξέλιξη και την διατήρηση υψηλού εθνικού αγωνιστικού επιπέδου.

ΑΜΕΑ: Συμμετέχουν ισότιμα στις δράσεις και παροχές των εθνικών ομάδων. Όπου αναφέρουμε εθνική ομάδα συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητές/τρεις ΑΜΕΑ. Όπου αναφέρουμε εθνικές δράσεις και ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητές/τρεις ΑΜΕΑ. Μόνιμη Εθνική ομάδα ΑΜΕΑ με προπονητή, παροχές και συμμετοχής της σε διεθνείς αγώνες. Προγραμματισμός προπονήσεων ΑΜΕΑ αρχικά σε δύο εθνικά κλιμάκια ( Ν κ Β Ελλάδας) και προσπάθεια εξάπλωσής ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ με στοχευμένες δράσεις.

Πανελλήνια πρωταθλήματα
Η αναβάθμιση του τίτλου «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδας» προϋποθέτει ένα βαθμό δυσκολίας και μέσω της αύξησης των συμμετοχών και δεν δύναται να απονέμεται με ελάχιστες συμμετοχές.
Για την διεξαγωγή Πανελληνίου πρωταθλήματος θα απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός έξι συμμετοχών από τρία τουλάχιστον σωματεία. Σε αντίθετη περίπτωση το πρωτάθλημα θα διεξάγεται ως «Εθνικό κύπελλο» διατηρώντας την ισχύ ως πρόκριση Εθνικής ομάδας εφόσον προβλέπεται. Στόχος μας είναι την επόμενη διετία ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε ολιγάριθμες κλάσεις ν’ αυξηθεί στα 10 σκάφη από πέντε σωματεία. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουμε με την αρωγή και την υποστήριξη των σωματείων, των αθλητών και της ΕΙΟ.

Κατηγοριοποίηση ιστιοπλοϊκών κλάσεων
Ολυμπιακές κατηγορίες (O.Κ.)
Κατηγορίες σκαφών Ολυμπιακού προγράμματος 2020 & 2024
Pathway: Προ-Εθνική ομάδα, Εθνική ομάδα, Προ-Ολυμπιακή, Elite, Ολυμπιακή ομάδα.

Κατηγορίες ΑΜΕΑ (AMEA)
2.4 mR, Hansa 2.3, Hansa 303
Pathway:  Προ-Εθνική ομάδα, Εθνική ομάδα

Αναπτυξιακές κατηγορίες (A.K.)
Optimist, Laser Radial, Laser 4.7, Techno 293, Techno 293 Plus, 420, Arrows
Pathway: Talent group, Προ-Εθνική ομάδα, Εθνική ομάδα

Διεθνείς κατηγορίες A & B (ΔΚΑ & ΔΚΒ)
ΔΚΑ: Tornado, Star,  Europe,  Master (470, Finn, Laser, Laser R), Bug, 29er, Formula
Pathway: Εθνική Ομάδα – προσαρμοσμένες παροχές.
ΔΚΒ: Dragon, Yngling, Open Bic, Catamaran, Optimist (ως 11 ετών), Fun, Lightning, Platu25, Offshore classes, λοιπές κλάσεις.

Ανάλυση/Παροχές  (ΟΚ, ΑΚ ,ΑΜΕΑ)
1. Προ- Εθνική ομάδα (Κατόπιν εισήγησης του εθνικού προπονητή): 

Παροχές: Συμμετέχουν στα προπονητικά καμπ της εθνικής ομάδας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εξωτερικού – αποζημιώνονται για τα έξοδα συμμετοχής τους σε διεθνείς αγώνες βάσει τελικού αποτελέσματος. Λαμβάνουν πριμ σε περίπτωση διάκρισης. Παροχή ενδυμασίας εθνικής ομάδας σε διεθνών αγώνων συμμετοχή τους.

2. Εθνική ομάδα (προκύπτει από εθνική πρόκριση – καθορισμένος αριθμός σκαφών): 
Παροχές: Συμμετέχουν στα προπονητικά καμπ της εθνικής ομάδας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εξωτερικού πλέον των επίσημων αποστολών της εθνικής ομάδας και  αποζημιώνονται για τα έξοδα συμμετοχής τους βάσει τελικού αποτελέσματος. Λαμβάνουν πριμ σε περίπτωση διάκρισης και μηνιαία οδοιπορικά. Παροχή ενδυμασίας εθνικής ομάδας και βαθμιαίας επικουρικής υποστήριξης. Παροχή αγωνιστικού εξοπλισμού συμφωνα με τις βασικές αναγκες τους.

3. Προ – Ολυμπιακή ομάδα:
Παροχές: Συμμετέχουν στα προπονητικά καμπ της εθνικής ομάδας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εξωτερικού πλέον των επίσημων αποστολών  – αποζημιώνονται για τα έξοδα συμμετοχής τους σε αυτούς βάσει τελικού αποτελέσματος. Λαμβάνουν πριμ σε περίπτωση διάκρισης και μηνιαία οδοιπορικά. Παροχή ενδυμασίας εθνικής ομάδας και πλήρους επικουρικής υποστήριξης. Παροχή αγωνιστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες τους. Δικαιούνται προσωπικού προπονητή και αποζημίωσης του.

4. Elite team Ολυμπιακών κατηγοριών:
Αποτελείται από αθλητές που έχουν πετύχει υψηλή διάκριση (1-6 στους πιο πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες, ή στο πρώτο 10% των συμμετοχών σε Ευρωπαϊκό (από την open βαθμολογία) ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών).
Παροχές: Δεν υπόκεινται σε πρόκριση εθνικών ομάδων ως πλεονάζων ομάδα για μία περίοδο. Συμμετέχουν στα προπονητικά Καμπ της εθνικής ομάδας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες και καμπ εξωτερικού πλέον των επίσημων αποστολών  – αποζημιώνονται για τα έξοδα συμμετοχής τους σε όλους τους διεθνείς αγώνες που συμμετέχουν ασχέτως αποτελέσματος. Λαμβάνουν πριμ σε περίπτωση διάκρισης και μηνιαία οδοιπορικά. Παροχή ενδυμασίας εθνικής ομάδας και πλήρους επικουρικής υποστήριξης. Παροχή αγωνιστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Δικαιούνται προσωπικού προπονητή και αποζημίωσης του.

5. Ολυμπιακή ομάδα:
Προκύπτει από διεθνή πρόκριση και λαμβάνει τις παροχές της Elite team και είναι η τελική ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Aγώνες.

6. Εθνική Ομάδα ΔΚΑ – Προσαρμοσμένες παροχές: Προκύπτει από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ή Εθνικό κύπελλο. Δύναται να συμμετέχουν οι αθλητές/τριες σε διεθνείς αγώνες με έγκριση της ΕΙΟ και εξ ιδίων κάλυψη εξόδων. Αποζημιώνονται βάση διάκρισης με εφ άπαξ ποσό επιβράβευσης. Παροχή ενδυμασίας εθνικής ομάδας.

7. ΔΚΒ. Δεν συγκροτείται Εθνική Ομάδα. Δύναται να συμμετέχουν οι αθλητές/τριες σε διεθνείς αγώνες με έγκριση της ΕΙΟ και εξ ιδίων κάλυψη εξόδων.

Επιλογή Ολυμπιακής Ομάδας «ΤΟΚΥΟ 2020»
• Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ή ολοκλήρωσης της σειράς των διεθνών αγώνων πρόκρισης  λόγω πανδημίας, η Ολυμπιακή ομάδα απαρτίζεται από τους αθλητές/τριες που προηγούνται στη βαθμολογία ως τη στιγμή της διακοπής τους.
• Θα επιδιωχθεί η διατήρηση και υποστήριξη αναπληρωματικών ομάδων για μια άρτια ομαδική προετοιμασία αλλά και λόγω των ιδιαίτερων ή απρόβλεπτων περιστάσεων (τραυματισμός, επείγουσα αντικατάσταση –  Covid-19).
• Στις Ολυμπιακές κλάσεις Nacra 17 F, Laser ST, RSX W & 49er η Ολυμπιακή ομάδα απαρτίζεται από τους αθλητές/τριες που θα πετύχουν την Ολυμπιακή πρόκριση για την Ελλάδα.

Διεθνής πρόκριση: Αθλητές από την προ-εθνική ομάδα και ανώτερα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόκρισης με τους όρους παροχών που τους αφορούν. Ορίζονται δύο διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου με βαθμολογία θετικών πόντων ανάλογα με την τελική κατάταξη (βλ. Π1. γενική όπου ισχύει).

Πίνακας 1. Ολυμπιακής πρόκρισης. Βαθμολόγηση. 2021 & 2024

Θέση 

Βαθμοί 

Παγκόσμιο bonus 

Ευρωπαϊκό bonus (γενική) 

Εθνικό bonus (γενική) 

1 

20 

10 

8 

6 

2 

19 

8 

6 

5 

3 

18 

6 

4 

4 

4 

17 

4 

2 

3 

5 

16 

2 

1 

2 

6 

15 

2 

1 

1 

7…20 

14…1 

 

 

 

Bonus εξασφάλισης Ολυμπιακής πρόκρισης: 5 πόντοι (ισχύει για το 2024)

Επιλογή Ολυμπιακής ομάδας 2024
Διεθνής πρόκριση: Αθλητές από την προ-εθνική ομάδα και ανώτερα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόκρισης με τους όρους παροχών που τους αφορούν. Ορίζονται το 2023 και 2024 τρεις διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου με πριμοδότηση θετικών πόντων ανάλογα με την τελική κατάταξη (γενική όπου ισχύει).
Οι αγώνες πρόκρισης θ’ ανακοινωθούν ένα έτος νωρίτερα από την διεξαγωγή τους.
Η ομάδα που πρώτη πέτυχε την Ολυμπιακή πρόκριση 2024 για την Ελλάδα πριμοδοτείται με 5 επιπλέον πόντους και με 10 πόντους η κατάκτηση 1ης θέσης παγκοσμίου πρωταθλήματος και κλιμακωτά για τις επόμενες διακρίσεις. (Βλ. πίνακα 1).