Προπονητές – Στελέχη Αγώνων

Προπονητές
Ορισμός προπονητών/παρατηρητών ανά ιστιοπλοϊκή περιφέρεια για την ανίχνευση και προώθηση ταλέντων και συχνών προπονητικών σεμιναρίων στα κατά τόπους σωματεία.

Η ιστιοπλοΐα είναι γνώση.
Δημιουργία βάσης πληροφορίας και συγγραφή και μετάφραση βασικών βιβλίων ευρείας θεματολογίας καλύπτοντας ένα χρόνιο κενό στην ελληνική ιστιοπλοΐα.

Μόνιμη διοργάνωση σεμιναρίων για τους σωματειακούς προπονητές όλων των περιφερειών με τη χρήση της απομακρυσμένης επικοινωνίας για τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης όσο αυτά ισχύουν αλλά και μειώνοντας ουσιαστικά το κόστος δίνοντας μας την δυνατότητα πολλαπλών συναφών δράσεων.

Στενή συνεργασία με τον ΠΑΣΠΙ για τις δράσεις της ΕΙΟ στην περιφέρεια, σε αγώνες, στη συγγραφή εκδόσεων, σε προπονητικά σεμινάρια και στη δημιουργία του Επίσημου Εθνικού Οδηγού Προπονητών.

Δυνατότητα εκπαίδευσης προπονητών για απόκτηση πτυχίου ναυαγοσώστη και πρώτων βοηθειών.

Υποτροφία σε προπονητή επιλογής του ΠΑΣΠΙ για την επιμόρφωσή του στο εξωτερικό.

Επίσημος Εθνικός Οδηγός Προπονητών:
Περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές που πρέπει ν ακολουθούν οι προπονητές σε θέματα συνεργασίας, ασφάλειας και χρήσης πλωτού μέσου, τι ν’ αποφεύγουν, οι νόμοι και διαδικασίες που ισχύουν, σετ ασκήσεων στη θάλασσα και θεωρίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, πρώτες βοήθειες κ.α.
Ο επίσημος εθνικός οδηγός προπονητών σε ηλεκτρονική μορφή θα εμπλουτίζεται και θα αναβαθμίζεται συχνά.

Στελέχη αγώνων

Ανεξάρτητα από το επίπεδο, οι αγώνες πρέπει να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν την πλατφόρμα πάνω στην οποία οι αθλητές θα αποδώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους. Αυτό ισχύει από τον διασυλλογικό αγώνα κατηγορίας ανάπτυξης σε ένα ακριτικό νησί, μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα μίας Ολυμπιακής κλάσης.

Για να είναι δυνατό και βιώσιμο κάτι τέτοιο σε όλα τα επίπεδα, πρέπει, ως μέρος του γενικού πλαισίου λειτουργίας του αθλήματος, να θεσμοθετηθεί ένα Πλαίσιο Στελεχών Αγώνων το οποίο θα περιλαμβάνει βαθμίδες πιστοποίησης σε διάφορες ειδικότητες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να εκπληρώνονται διάφοροι στόχοι:

> Eφικτή πρόοδος ανά βαθμίδα πιστοποίησης ώστε ο στόχος της προόδου να είναι ρεαλιστικός.
> Aπλή εκπαίδευση για βοηθητικούς ρόλους.
> Διαρκής βελτίωση των στελεχών.
> Διατήρηση του ενθουσιασμού των εθελοντών.
> Γνώση σε βάθος και με γερές βάσεις.

Τα πρώτα στάδια έχουν πρακτική διάσταση και η εκπαίδευση και πιστοποίηση γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας ενώ τα μεταγενέστερα επικεντρώνονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων και κρίσεων με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση να γίνονται σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον, το πλαίσιο θα περιλαμβάνει και τη διαδικασία θα ανίχνευσης με αξιοκρατικά κριτήρια των στελεχών που έχουν δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, τα οποία θα υποστηριχθούν ώστε να επιτύχουν τις ικανότητες που απαιτούνται, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες και εργαλεία της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Ο “Φρέσκος Άνεμος” έχει στόχο να θεσμοθετήσει άμεσα το Πλαίσιο Στελεχών Αγώνων και να υλοποιήσει τα στάδιά του διαδοχικά.

Η διαδικασία θα αξιοποιεί με σοβαρότητα τη γνώση που υπάρχει ήδη διαθέσιμη και θα ενισχύει το γενικότερο επίπεδο ιδιαίτερα στην περιφέρεια, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και στην ανάπτυξη.