Αυτοδιοίκηση

Κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες.

O “Φρέσκος Άνεμος” θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν τα περιφερειακά γραφεία ώστε να είναι δυνατή η ακόμη πιο άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε ομίλου αλλά και για να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια μια αυτόνομη ιστιοπλοϊκή κοινότητα η οποία θα μπορεί να καταστρώνει το πρόγραμμά της και να οργανώνει τις δράσεις της με τον τρόπο που θεωρεί ότι καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της.

Η διοίκηση της ΕΙΟ πρέπει να έχει χαρακτήρα συντονιστικό.
Θέτει τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του αθλήματος στη χώρα, σεβόμενη πάντα τους νόμους του κράτους, και υποστηρίζει τους ομίλους στην πραγματοποίηση των στόχων τους.

Είναι αυτονόητο ότι αυτή είναι μια ‘ζωντανή’ διαδικασία ή οποία αναπροσαρμόζεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Ενδεικτικά:
> Δημιουργία περιφερειακής συντονιστικής ομάδας σε κάθε περιφέρεια.
> Αυτονομία σε σχέση με τη διοργάνωση περιφερειακών πρωταθλημάτων και περιφερειακών προκρίσεων, στα πλαίσια του εθνικού πλάνου.
> Αυτονομία σε σχέση με την εκπαίδευση στελεχών αγώνων.
> Ενίσχυση των δράσεων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με ιεράρχηση των αναγκών και στα πλαίσια του εφικτού.