Κλάσεις – Αγώνες

Κλάσεις
Η συνεργασία με τις εθνικές κλάσεις, είναι υποχρέωση της Εθνικής Αρχής κάθε χώρας-μέλους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας (World Sailing), η οποία προκύπτει από τον κανονισμό λειτουργίας της (World Sailing Regulations).
Η υποχρεωτική αυτή συνεργασία αυτή φέρνει τεράστια αμοιβαία οφέλη και γι’αυτό αποτελεί προτεραιότητα του Φρέσκου Ανέμου.
Από τις πρώτες ενέργειες της νέας διοίκησης θα είναι η αναγνώριση από την ΕΙΟ των εθνικών κλάσεων που έχουν την αναγνώριση της αντίστοιχης διεθνούς κλάσης και η διευκόλυνσή τους σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα όπου αυτό είναι απαραίτητο, ώστε μαζί να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις όπως:

> Δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων αθλητών σε συνεργασία με τις κλάσεις.

> Συνεννόηση και συνεργασία για τη διοργάνωση αγώνων.

> Συνεργασία και υποστήριξη για τη διεκδίκηση διεθνών αγώνων.

> Αξιοποίηση σε εθνικό επίπεδο των ενεργειών ανάπτυξης των διεθνών κλάσεων.

> Εξειδίκευση καταμετρητών και κριτών αγώνων ανά κλάση.