Επίλυση χρόνιων προβλημάτων

Ο ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ γνωρίζει καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι όμιλοι. Στο πρόγραμμα του έχει ιεραρχήσει την σπουδαιότητα τους. Δύο μεγάλα προβλήματα είναι τα εξής:

1. Κτηριακές εγκαταστάσεις – Έδρα ομίλων
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν πολλά από τα σωματεία της ιστιοπλοΐας καθώς από όλα τα αγωνίσματα μόνο η ιστιοπλοΐα χειμάζεται από αυτό, είναι το καθεστώς παραμονής και χρήσης των εγκαταστάσεων επί της παραλίας.
Το πρόβλημα είναι περίπλοκο, διότι για κάθε όμιλο είναι διαφορετικό.
Τα σωματεία μας έχουν να αντιμετωπίσουν ανά περίπτωση το Λιμενικό Ταμείο, την Κτηματική τα ΕΤΑΔ κλπ., να σύρονται σε νομικές διαμάχες, σε φόρτιση και αδυναμία του όποιου αθλητικού προγραμματισμού σε ένα έωλο καθεστώς.

Ο ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ δεν δεσμεύεται απλώς, αλλά ήδη έχει συγκροτήσει για την επόμενη μέρα, Τεχνική Επιτροπή από ειδικούς έμπειρους τεχνοκράτες με εγνωσμένη εμπειρία στο εν λόγω ζήτημα, οι οποίοι θα είναι στην διάθεση οποιαδήποτε σωματείου για να αποτυπώσει το ζήτημα, να το επεξεργαστεί και να δώσει κομβικές νομικές και τεχνικές ουσιαστικές κατευθύνσεις προς την καλύτερη θετική έκβαση για τον κάθε όμιλο ξεχωριστά.
Προς τούτο θα δημιουργηθεί και ξεχωριστό email όπου στο οποίο θα αποτείνονται τα σωματεία με τον προβληματισμό τους καθετοποιώντας και επιταχύνοντας αυτήν δραστηριότητα. Επίσης, στον ιστότοπο της ΕΙΟ θα δημοσιοποιούνται όλες οι νέες διατάξεις ΦΕΚ και ΚΥΑ που αφορούν το εν λόγω ζήτημα ώστε άμεσα τα σωματεία να έχουν την πληροφόρηση.

2. Προπονητές Ιστιοπλοΐας
Οι όμιλοι κυρίως της Περιφέρειας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εύρεσης προπονητών. Ο τρόπος που θα εφαρμόσουμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι ο εξής:
Στις νέες σχολές προπονητών που θα γίνουν, οι όμιλοι θα στείλουν δικούς τους παλιούς αθλητές για να φοιτήσουν.
Αυτοί, όταν πάρουν το δίπλωμα προπονητή, θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν για 2 χρόνια στον όμιλο που τους πρότεινε ή εάν δεν μπορεί ο όμιλος να τους χρησιμοποιήσει, τότε θα πρέπει να εργαστούν σε όμιλο της περιφέρεια του.

Για δύο ακανθώδη προβλήματα, ο ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχει έτοιμες τις λύσεις μέσα στο βασικό του πρόγραμμα.